Serviceläge

Låscylindrarna har ett serviceläge som gör att boende inte behöver vara hemma vid nödvändiga arbeten i lägenhet, lokal och garage när låset har satts i serviceläge.

Instruktion

1. Lås dörren som vanligt utifrån och låt nyckeln sitta kvar i låset.

2. Tryck lätt på den lilla tappen bredvid nyckeln medan du vrider nyckeln ca 30 grader medurs dvs till ungefär kl 2. När tappen går helt in i låscylindern är det rätt läge.

3. Håll tappen inne medan du vrider tillbaks nyckeln till kl 12 och drar ut nyckeln.

Klart!

Den lilla tappen kommer ut igen när du släpper vilket är normalt. Nu står låset i serviceläge och den hantverkare som kvitterat ut en servicenyckel kan låsa upp. Om du istället låser upp dörren igen innan servicenyckeln hunnit användas måste du upprepa stegen 1-3 ovan. Serviceläget gäller alltså bara tills nästa gång du låser upp dörren med den vanliga nyckeln.

Kontrollera serviceläge

Du kan kontrollera om låset är i serviceläge genom att trycka på den lilla tappen som då ska gå helt in i låscylindern. Går tappen inte helt in står låset inte i serviceläge. 

Hur du sätter låset i serviceläge kan du även se på denna video, men observera att våra lås saknar S-markeringen: pextra+ SAT Servicefunktion - YouTube