Om föreningen

Brf Slåttern är belägen i stadsdelen Kobjer i Lund och består av 44 bostadrättslägenheter om totalt 2477 kvm boyta i två byggnader på en fastighet som ägs av föreningen. Vi har en extra lokal i källarplan som hyrs ut till en av våra medlemmar. Vi är alltså en "äkta" bostadsrättsförening.

Lägenheterna är fördelade på tre stycken treor, sju stycken ettor och övriga lägenheter är på två rum och kök. Större delen av lägenheterna har balkong. Våra åtta takvånings-lägenheter är särskilt populära med balkong och fin utsikt.

För några år sedan uppförde föreningen ett miljöhus för källsortering med vidhängande cykelparkering under tak. 

Det finns fyra garage och tolv parkeringsplatser som hyrs ut till våra medlemmar. Kontakta styrelsen om du som medlem vill ställa dig i kö till dessa.

Föreningen har en aktiv styrelse dvs vi sköter själva, eller upphandlar de tjänster som krävs för skötsel, underhåll, utveckling och administration.