Mäklarinfo

Här kan du som mäklare eller spekulant finna svar på vanliga frågor.

Sidan uppdaterad 2024-05-07

Vad ingår i årsavgiften?

VVS, sophämtning, trappstädning.

Avgiftsförändringar

Styrelsen har 2023-07-03 beslutat om höjning av årsavgiften med 10% samt avgift för bredband/Kabel-TV till 215 kr/mån. Förändringen trädde i kraft 2023-10-01.

Tele2 har gjort en prisjustering från 1 januari 2024 som gör att avgiften hamnar på 223,36 kr per månad.

Det finns inga planerade förändringar av årsavgiften för 2024.

Avgifter Avgift Ändringsdatum
Bredband/Kabel-TV basutbud* 223,36 kr/mån 2024-01-01
Parkeringsplats 165,00 kr/mån 2023-01-01
Garageplats 385,00 kr/mån 2023-01-01
Handläggningsavgifter (se nedan) Följer PBB 2024-01-01

*) Avgiften debiteras alla medlemmar oavsett användning.

Avgiftsdebitering

Årsavgiften och tillkommande avgifter debiteras månadsvis i förskott. Avisering kan ske via e-faktura, e-post, eller papper. För pappersfaktura tillkommer 40 kr per faktura. 

Eldebitering

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang och fr o m oktober 2022 debiteras medlemmarna månadsvis i efterskott enligt uppmätt månadsförbrukning (IMD).

Delat ägande

Föreningens stadgar tillåter delat ägande, men som lägst 10%.

Digital signering

Föreningens styrelse strävar efter att digitalisera hanteringen av dokument. Föreningsinterna dokument såsom protokoll, samtycken och hyresavtal signeras digitalt av parterna med mobilt BankID. Digital hantering gör styrelsearbetet mer effektivt och förkortar handläggningstider. Vi emotser därför dokument såsom in- och utträdesansökningar samt överlåtelseavtal i pdf-format. Om ni som mäklare har frågor kring detta vänligen kontakta maklarinfo@brfslattern.se för mer information!

Förrådsutrymmen

Till varje bostadsrätt hör ett vindsförråd och ett källarförråd. Det finns även några större källarförråd till uthyrning. 

Försäkring

Bostadsrättstillägg i hemförsäkring ska tecknas av innehavaren.

Handläggningsavgifter

Styrelsen debiterar följande avgifter med stöd i lagstiftning och föreningens stadgar. Avgifterna följer aktuellt Prisbasbelopp (PBB) och uppdateras vid årsskiftet. Om andrahandsupplåtelse sträcker sig över ett årsskifte debiteras tiden efter årsskiftet enligt nytt PBB. 

Typ Avgift Kommentar
Överlåtelse 2,5% av PBB Debiteras köpare i samband med tillräde.
Pantsättning 1,0% av PBB Låneomläggning ej i samband med tillträde.
Andrahandsupplåtelse 8,0% av PBB Debiteras i förskott för hela upplåtelseperioden.

Internet och kabel-TV basutbud

Befintlig router skall efterlämnas av överlåtaren. Efter tillträde åligger det förvärvaren att kontakta Tele2 för omkoppling av abonnemanget. I basutbudet ingår bredband 50/10. Avgiften för basutbudet debiteras på föreningens månadsavi. Inga ytterligare avgifter ska tillkomma, men om högre bandbredd och/eller kanalpaket önskas debiteras innehavaren detta tillägg direkt från leverantören.

Lägenhetsfördelning

Antal rum Yta (kvm) Balkong F-tal (%) Antal lgh 9A 9B 9C 9D
1 39 Nej 1,5745 3       3
1 43 Ja 1,7360 4 1 1 1 1
2 52 Ja 2,0993 4 1 1 1 1
2 56 Nej 2,2608 9 3 3 3  
2 59 Ja 2,3819 19 5 5 6 3
3 59 Ja 2,3819 2 1 1    
3 79 Ja 3,1894 3       3
Totalt: 2477     44 11 11 11 11


Odlingslådor

Föreningen har sju odlingslådor som hyrs ut årsvis till medlemmar. Hyrestagarna ansvarar själva för underhållet. Tre månaders uppsägningstid tillämpas.

Antal Avgift Ledigt Kötid
7 250 kr/år 1 0 ca 2 år

Parkering

Föreningen har p-platser och garageplatser inom fastigheten. Platserna hyrs ut till medlemmar med 3 månaders uppsägningstid.

Typ Antal Avgift   Ledigt Kötid
P-plats 12 165 kr/mån   0 1 ca 1 år
Garage 4 385 kr/mån   0 5 ca 5 år
Allmän parkering

Det finns parkeringsplatser längs med Slåttervägen och Qvantenborgsvägen. Se skyltar.

Laddstolpar för elfordon

Föreningen har drivit och fått gehör för ett medborgarförslag om att kommunen ska utreda möjlighet för etablering av laddstolpar längs en sträcka av Slåttervägen med betalparkering som i dagsläget har låg beläggning. Dessa laddstolpar blir tillgängliga för allmänheten. Föreningen kommer därför tills vidare att avvakta med eget projekt för laddstolpar.

Styrelse

Brf Slåttern har en aktiv styrelse som ansvarar för underhåll och utveckling, ekonomisk förvaltning samt en betydande del av administrationen. Styrelsen har ordinarie sammanträde varje månad förutom i juli.

Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor och tre torkrum i källaren 9C. Till stora tvättstugan finns en manuell bokningstavla med nycklar. Alla medlemmar (boende) ska ha tillgång till minst en (1) bokningsnyckel. Nyckeln är lätt att glömma i samband med frånträde av bostadsrätt. Föreningen debiterar f n 220 kr till innehavare för ersättning av nyckel/bokningscylinder.

Underhåll och utveckling

Styrelsen arbetar kontinuerligt med underhåll och utveckling av teknik, byggnader och fastighet.

Underhållsplan 2020-2030

UH-planen innehåller bl a dessa projekt och åtgärder: Fönsterbyte, renovering av entréer, OVK, stamspolning.

Planerat och utfört underhåll
2024 I mars startar projekt fönsterbyte som beräknas pågå tre månader. Inga byggställningar krävs!
2023 I juli kompletterades frånluftsventilationen med automatisk elpris-optimering.
2023 I mars installerades en ny tvättmaskin i Tvättstuga 2.
2022 I november installerades fjärravlästa elmätare. IMD per månad i efterskott infört.
2022 I september gjordes byte av äldre frånluftsventiler samt injustering av ventilation.
2022 I maj installerades ett nytt låssystem med tre generationer nycklar och serviceläge.
2021 Installation av värmeåtervinnande frånluftsventilation (FX). Nya radiatorventiler. Installation av partikelfilter med undertrycksavgasare i värmesystemet.
2021 Renovering till automatisk LED-belysning i gemensamma utrymmen.
2020 Installation av porttelefoni. Garantibesiktning av stambyte och badrum.
2019 Uppförande av miljöhus med vidhängande cykelförråd och trädgårdsförråd.
2018 OVK utförd.
2015 Stambyte, relining, badrumsrenovering. Element i lägenhetsentréer bortkopplade.

Mäklarbilder

För förteckningsutdrag och obesvarade frågor skicka epost till: maklarinfo@brfslattern.se. Vänligen bifoga signerat förmedlingsuppdrag, eller fullmakt. Obs! BRF Slåttern tillämpar från 2024-01-01 digital signering av in- och utträdesansökan. Läs mer ovan under Digital signering.